Ajo’ a Fuedhai: un’atra paristoria de “Sa Musca Mecedda”

Contu pigau de su libru “Storie di regine e santi, di janas e briganti”, de Mariella Marras, iscritu in lingua ogliastrina-campidanesa, de Giuliu Ceseri Mameli e tradusia totu in campidanesu de Bruno Orrù.

Unu tempus nci furint dus isposus, giovunus, chi no sciiant comenti fai po si pori sustenni, de candu si furint coiaus no arrennesciant mai a tenni su necessariu po pori assumancu papai e no teniant nisciuna sperantzia po su tempus benidori. Su piciocu no arrennesciat a agatai perunu traballu, e feti s’idea chi podessit arribai unu fillu, cun sa miseria chi portànt apitzus, dhu sus fiat aprillutziri.

“Andaus a circai su scroxoxu chi est cuau a Coni. Nàrant ca in d-una gruta chi dhoi est a giru de ingunis dhi siat cuada una cascia prena de òru….. nàrant ca chi calencunu d’agàtat diventat arricu e at a tenni una vida trancuilla e segura sentza de connosci prus sa miseria”

…. aiat nau su piciocu, e sa mulleri, mancai dudosa, no boliat bandai contras a su chi naràt su pobidhu, poita sa miseria in sa cali s’agatànt, no lassat crei chi podessit arribbai nudha de bonu po su tempus benidori. Aici si furint postus in camminu, a pei, po andai a su putzu de Coni po circai su scroxoxu de su cali fuedhàt sa paristoria. Aiant passau Nuragus prima de obresci e, a su spanigadroxu furint arribaus acanta de s’antiga bidha de “Valenza” e lompius acanta de su putzu de Coni, aiant cumintzau a marrai totu a giru, cun sa marra chi su piciocu aiat portau avatu. Aiat marrau po totu su mengianu, po totu su merì, finas a iscurigai, finas a si scullai de su traballu, ma de scroxoxu, mancu s’umbra…..

Gesucristu miu…. balla seu stancu diaderus! No nci dha fatzu prus…. e de scroxoxu mancu s’umbra”

pobidhu miu, pasiadì pagu pagu! Marra abellu abellu, no ti depis fadiai meda. No depeus tenni peruna pressi!”.

Ascurtendi sa mulleri, su piciocu si fit pasiau una scutixedha e poi aiat torrau a pigai su marrai. Candu fit giai scurigau sa marra aiat picigau calencuna cosa de tostau, ma fit feti una telaia de pedra….

 “Arratz’e iscroxoxu! Custu est unu crastu chi pesat unu cantari, ma est feti unu crastu!”.

 …. Aiat nau su piciocu, ma, sentza de perdi coraggiu, aiat torrau a pigai a marrai, e aiat torrau a marrai po un’atra dì intera, ma, de iscroxoxu… nudha! Ma, a su scurigadroxu de sa terza di, candu giai aiant perdiu dognia sperantzia e furint arrogaus de sa fatiga, aiant agatau unu puntu aundi sa terra fit modhi e arruiat de sei, scuberendi duas cascias manna mannas…..

“ Castia… castia… coraggiu mulleri mia ca eus agatau su scroxoxu…. seus arricus… coraggiu!”

“ Eih eih pobidhu miu… tenis arrexoni… eus agatau sa fortuna!”.

Fit tocau propriu a issus sa fortuna manna de agatai su scroxoxu e furint dudosus chi oberri sa cascia e cali cascia oberri. Ma poita oberri una cascia feti? Ca poita sa paristoria nàrat ca, sempiri, acanta de sa cascia cun su scroxoxu, dhoi est una cascia prena cun sa Musca Macedda. Furint in sa timoria ca, chi po isbagliu iant a essi obetu sa cascia cun sa Musca Macedda, custa ndi iat a essi bessia e in pater e fillu e, pustis de ai bociu a issus dus, aiat essi imprenu totu su mundu, bocendi a totus. Po custu motivu fit necessariu oberri una cascia feti e feti sa cascia cun su scroxoxu e s’atra, cussa cun sa Musca Macedda depiat abarrai serrada. Ma chi, po mala sorti aiant essi obetu ca cascia cun sa Musca Macedda, no aiant essi mancu acutu a biri su scroxoxu, ca poita aiant essi motus in su momentu. Fit un’arrischiu mannu meda e furint pentzendu a comenti fai po si pigai a codhu una responsabilidadi aici manna……

“ Deu pentzu ca su scroxoxu siat in custa cascia” faiat s’unu

“ No creu! Fortzis depit essi in cust’atra cascia” Fiat s’atru

Depis tenni arrexoni tui…. depit essi in cuss’atra!”

E chi seus isbagliendu? Porit essi chi siat in custa!”

Deu pentzu siat mellus oberri custa cascia! Teneus su mesu de is possibilidadis de agatai su scroxoxu”.

Oberendi cust’atra puru teneus su mesu de is possibilidadis”……

Po is dus isposus sa duda fit tropu manna, issu fit prus isperantziosu e boliat ammarolla oberri una cascia, issa, de parti sua, dhi tirat su frenu timendi su chi podiat sutzedi…

Ma ita ti ndi impòrtat de custu mundu, a nos s’at donau pagu coasa meda” naràt issu “No depeus nudha a nemus… nemus s’at agiudau a bivi a nosus! No est unu bellu mundu su chi seus bivendi ….. e no est mancu bellu su mundu chi podeus distrùi! No teneus nudha po podi campai!”.

Peròu est su mundu de a ncas sesu bivendi… chi nci pentzas beni, cun su traballu cosa nostra seus istetius bonus a agatai su scroxoxu chi nemus aiat mai agatau! Seus istetius bonus a fai calencuna cosa a solus, sentza de perunu agiudu…. no ti parit?”

Ei, ma chi no obereus sa cascia a ita est serbiu su dh’essi agatada? Ita si ndi feus?”

 “Ma chi dh’obereus e ndi bessit sa Musca Macedda est ancora peus e no serbit a nudha su matessi.”

Ma… chi no dh’obereus, intzandus, poita dh’eus circau? Poita dh’eus agatau?”

“ Po contai a fillu nostru su chi seus arrennexus a fai!”

Comenti? …. A fillu nostru? Ita ses narendu chi fillus no ndi teneus?”

“ No ancora….. immoi … berus… ndi seu segura, in giru de seti mesis eus a tenni unu fillu!”

Unu fillu??? Ma custu cambiat totu” Aiat nau su piciocu imprassendi sa mulleri “No potzu curri s’arriscu de distrui a fillu miu cun is manus mias! Toca mulleri mia, lasseus su mundu comenti fudi e torreus a turai tottu”.

E, nau custu, aiant torrau a turai is cascias in manera chi nemus mai dhas essi potzias agatai.

Is paristorias chi tratant de sa Musca Macedda sunt sempiri acapiadas a istrintu cun is paristorias de is iscroxoxus, in sa normalidadi, aundi si fuedhat de iscroxoxus, si fuedhat de Musca Macedda.

Un’atra paristoria nàrat ca su Castedhu de Monreali, postu acanta de is bidhas de Sardara e de Santu Aingiu, in is tempus passaus fit mannu meda, poderosu e prenu de turris bellas de ammirai. Su meri de custu castedhu fit unu nòbili, arricu e potenti, ma malu, malu cantu Deus est giustu. Fit aici mannu chi totu sa genti chi biviat acanta de su castedhu dhi portànt odiu e totus dhu aiant essi bociu de bona gana. Issu perou fit a conoscentzia de s’odiu chi dhi portàt sa populatzioni e, po custu motivu, in sa timoria chi calencunu dh’essit bociu, abarràt dì e noti incotiu in su castedhu, impari a calencunu sordau a issu fideli e malu cat’e a issu. Calencuna borta bandàt a Aristanis, ma po nci essiri de su castedhu si fit fatu approntai unu camminu isgavau asut’e terra e po essi ancora prus seguru chi nemus dhu podiat sighiri, aiat postu a su cuadhu cosa sua, is ferrus giraus su de palas ainnatis, in manera chi s’arrastu lassau no fetzessit cumprendi aundi fit andendi. No teniat perou fiducia meda mancu in is sordaus chi furint cun issu, po custu motivu aiat postu, a iscusiu, totu sa richesa cosa sua aintru de una cascia manna e dha aiat cuada asut’e terra in su camminu chi issu feti connosciat. Po mellus seguresa, aiat postu, accanta de su scroxoxu, un’atra cascia manna, lint’e pinta a s’atra, ma prena de Musca Macedda.

A sa moti cosa sua, is sordaus, pustis de ai circau in dognia logu, aiant lassau su castedhu sentz’e nudda e sentz’e nienti, poita no furint arrennescius a agatai su scroxoxu. Segundu sa populatzioni, perou, su scroxoxu est ancora asut’e terra, ma nemus bolit andai a dhu circai, in sa timoria de agata sa cascia cun sa Musca Macedda.

Ancora in di de oi, in Sardara, creint chi s’antiga biddixedha de “Sardaredda” fessit istetia distruia de sa Musca Macedda e si narat chi in d-una cascia posta asuta de s’altari de sa cresia manna, dhoi siat allogada una Musca Macedda.

Coni

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...