Su segarapetza sinniesu (unu contu de Giuanni Cadeddu, QuestaSinnai)

In Sinnia e in medas biddas de sa parti meridionali de sa Sardigna su “carnovali” (terminu derivau de su fueddu latinu “carnem levare”) antigamenti si naràda, in lingua campidanesa: “segarepetza” e ancora hoi, in totu sa parti settentrionali de sa Sardigna si narat: “su .carresegare” e cumprendit su tempus chi passat tra sa “Paska” de […]